<% sant=ww-1 Set myconnection = Server.CreateObject ("ADODB.Connection") myconnection.open = ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("../_private/aturalsprg.mdb")) punts=":" spai = " " spai=" " com="'" sq1="select * from maria " sq6= " order by " sq7= " DESC " camp1 = "data" sele = sq1 & sq6 & camp1 & sq7 'response.write(sele) %> <% set myrecordset = myconnection.execute ( sele ) %>
 
 
 
 

Atura'ls, que no et droguin, col·locat amb El Club de maria.

El club de maria es la secció del programa Atura'ls que ens posa al dia del mon del cannabis, sense tabus, el punt de vista dels usuaris, les lleis, com plantar, recollir i fumar la millor Maria

Radio90 101,4 F.M. tots els dilluns de 21 a 22 hores

 

Escolta els programes d'aquesta temporada
<% Do while not myrecordset.eof %> <% vactivitat = myrecordset(0) vdata = myrecordset(2) vprg = myrecordset (1) vfitxer = myrecordset (5) %> <% myrecordset.movenext%> <%loop myrecordset.close %>
<% = vdata %> <% = vprg %>